אני שמחים שבחרת לרכוש באתר ­­­­­­­­ campusprint.co.il.

לפני ביצוע הרכישה או ביצוע כל פעילות באתר, עליך לקרוא בעיון את תקנון האתר ותנאי השימוש המפורטים בו, כתנאי לביצוע הרכישה.

כללי:

אתר ­­ campusprint.co.il מופעל על ידי חברת "קמפוס לדפוס דיגיטלי בע"מ" הממוקם ברח' דוד רזיאל 1 ראשל"צ (להלן: "החברה") ומשמש כחנות וירטואלית המאפשר ללקוחותיו קנית מוצרים קלה ובטוחה באמצעות האינטרנט.

התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, ומתייחס באופן שווה לשני המינים.

רכישת מוצר מהאתר מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא, הבין והסכים את הוראות התקנון, וכי הוא מהווה חוזה מחייב בינו ובין החברה.

פעולה תחשב כל פעולה שתבוצע באתר, בין אם רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה"), והמזמין לקוח, גולש או חברה.

מועד ביצוע ההזמנה יחשב לפי היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי. החשבונית ופרטי הרכישה יהוו אישור הזמנה, ומועד האספקה יקבע על פי המועד אשר הוזן על ידי הלקוח כמבוקש לאספקה בעת ביצוע ההזמנה, בהתאם לזמני האספקה המפורטים באתר.

יום האספקה יחשב כיום בו נמסרה הסחורה ביעד המבוקש.

ימי עסקים יחשבו ימי חול ראשון עד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וחג, וחול המועד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת, ולשלול זכות רכישה באתר המכירות על פי שיקול דעתה.

מחירי המוצר כוללים מע"מ עפ"י דין.

כמו כן החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי שוטף לכל הדגמים והמוצרים באתר.

שימוש באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע"י האתר מהווה אישור המזמין כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים להוראות ולתנאים המפורטים בו, ויפעל על פיהם, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג ומין שהוא כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

מידה ואינך מסכים לתנאי התקנון, הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר או לבצע הזמנה.

תנאי התקנון חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות מחשב נייד או נייח, ו/או מכל מכשיר אלקטרוני אחר כגון טאבלט, מכשיר סלולרי וכיו"ב, במרשתת ובכל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

התמונות באתר הינן להמחשה בלבד. עם זאת החברה עושה כמיטב יכולתה שהתמונות ישקפו בצורה מדוייקת ככל שניתן את המוצר.

כמו כן החברה עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע המקיף והשלם ביותר לגבי המוצר לרבות התמונות.
חרף האמור לעיל יובהר כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות אי דיוקים או שגיאות, והחברה, הנהלת האתר והאתר לא ישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים או מהשגיאות.

רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

בכל שאלה בנוגע לאתר, תנאי השימוש בו, המוצרים המופיעים בו, הזמנות ובירורים, ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני service@campusprint.co.il
או בטלפון במספר 03-7171207 ונציג מטעם החברה ישוב אליך בהקדם.

לאחר הזנת הפרטים האישיים , ואישור תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, החברה רשאית אך לא חייבת להציג או לשלוח לך עדכונים באמצעות חשבונך באתר, הדואר האלקטרוני, פקס או מסרונים (SMS) ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותי מוצרי האתר, כמו גם שירותים ומוצרים של חברות אחרות, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, כמשמעותם בסעיף 30 א' לחוק התקשרות (בזק שידורים), התשמ"ב – 1982.

בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך, ולהודיע לחברה על סירובך לקבלת דברי פרסומת, גורף או מסוג מסויים, וזאת על ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הסירוב יפורט בכל דבר פרסומת שישלח אליך.

המוצרים והשירותים הזמינים באתר:

הדפסות על מגוון רחב של חוצרים (קרטון / נייר /PVC/ פוליפרופילן / קאפה / שמשוניות / בדים ועוד), אריזות, סטנדים, אמצעי תצוגה ומגוון מתקנים לתערוכות.

החברה אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים ינתנו באופן שוטף ורציף באתר, והחברה תהא רשאית לשנות, להרחיב או לצמצם את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

רכישה באתר

בעת ביצוע הזמנה יש לבחור את סוג הפריט ואת המידה המבוקשת.

לכל פריט או שירות יוצג דף פריט ובו פרטי הפריט או השירות (להלן: "דף פריט") ומחירו.
החברה רשאית לעדכן את דף הפריט, להוסיף או להחסיר פריטים, להסיר מוצרים שאזלו במלאי, להוסיף או לשנות צבעים ו/או מידות ולעדכן או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.

לשם ביצוע הזמנה באתר על המזמין להקליד שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי וכתובת למשלוח.
יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים בכדי שהחברה תוכל להבטיח ביצוע ההזמנה.
מידע זה ישמש בין השאר לשליחת דיוור שיווקי אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.

בעת ביצוע ההזמנה החברה תבדוק את פרטי כרטיס האשראי, ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי תימסר למזמין הודעה מתאימה לגבי אישור ההזמנה. ביצוע החיוב בגין עלות הפריט יעשה מיד עם סיום ההזמנה.
המוצרים שנרכשו באמצעות האתר יכונו "הפריטים".

הודעת אישור לביצוע העסקה תשלח בדואר אלקטרוני עד 48 שעות מסיום ביצוע הרכישה באתר על ידי המזמין.

משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של החברה אינה מהווה ראיה בדבר השלמת ההזמנה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את החברה.

השלמת העסקה תלויה באישור חברת האשראי לעסקה, ובזמינות הפריטים במלאי בעת השלמת התהליך.

במידה ולא ניתן לספק את הפריט מסיבה כלשהי, תהא החברה רשאית להודיע למזמין על ביטול ההזמנה ו/או להציע מוצר חלופי בסגנון ו/או מחיר דומה. הודעה טלפונית ו/או בדואר אלקטרוני תימסר למזמין על ידי החברה.

במידה והמזמין יחליט להחליף למוצר חלופי ההזמנה תעודכן בהתאם. במידה ולא החברה תבטל את ההזמנה ותזכה את חשבון האשראי של המזמין.

במקרה לעיל למזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה, ועצם ביצוע ההזמנה מהווה ויתור על כל טענה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מספר הפריטים בכל הזמנה.

המזמין מאשר ומתחייב כי לא ימכור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו.

במידה ולא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל המזמין הודעה על כך וידרש למסור אמצעי תשלום חלופי.

אחר ביצוע הזמנה פרטיה יהיו זמינים לצפייה ומעקב אחר הטיפול באתר.
באתר מתבצע רישום אוטומטי ממוחשב של כל הפעולות באתר ומהווה ראיה לכאורה לאמור בהם.

מבצעים

החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע, להפסיק ולשנות מבצעים והטבות כראות עיניה, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת לכך.

אין לכל לקוח זכות קנויה להנות ממבצעים והנחות באתר.

בכל עדכון או שינוי הזמנה, ללא קשר למקור השינוי, תבדוק החברה בדיקה מחודשת לזכאות המזמין למבצע ו/או ההנחה, ובמידה והזכאות להנחה או הטבה תישלל, הנהלת החברה תעשה מאמץ לעדכן את המזמין טלפונית.

אספקה:

החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוזנה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר תוך מספר ימי אספקה המצויין על יד כל מוצר באתר.

משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע"י הלקוח בעת הרכישה, או איסוף עצמאי ממשרדי החברה.

המזמין רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים לביתו או לכל כתובת אחרת לפי בחירתו ובתנאי שנמצא בטווח החלוקה של החברה.
החברה אינה מתחייבת לספק את הפריטים לאיזורים מוגבלים לגישה מבחינה בטחונית או אחרת, או לארצות שאינן בטווח החלוקה.

החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי אספקה, שנגרמה כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינה בשליטתה.

ההזמנות יסופקו באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן:"חברת שילוח"), ויבוצעו בתאום מראש טרם אספקת המוצר.

החברה אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.

לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי / שבת / ערבי חג וחג.

מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוח, ואספקת המוצר כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר במעמד הרכישה, שיתווספו למחיר המוצר, אלא אם נקבעה הטבה של משלוח חינם ללקוח.

ביטול רכישה:

מאחר וכל מוצרי החברה מיוצרים במיוחד עבור הלקוח וכנגד הזמנת המוצר, לא תתאפשר החזרה או החלפת המוצר, אלא רק במקרה ובו נפל פגם בייצור המוצר.

לא תתאפשר החלפת מוצר פגום בצורה כלשהי, לרבות על ידי חברת השילוח, ו/או מוצר שנעשה בו שימוש כלשהו.

הזיכוי ינתן במידה והמוצר יוחזר כפי שנשלח, ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק. יובהר כי החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר.

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") המזמין רשאי לבטל את העסקה שבוצעה באתר, או לחלופין להחליף את המוצר במוצר חלופי או זיכוי כספי לפי הפירוט הבא:

המוצר יוצר במיוחד עבור הלקוח ולפי הזמנתו – הלקוח לא יקבל זיכוי או החלפה.
לא ינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה עבורם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
במידה והמזמין לא עדכן את החברה בפגם שנפל במוצר תוך 24 שעות מעת קבלתו, מהווה הדבר כי לא נפל פגם במוצר, ולמזמין לא תהיה כל טענה כנגד החברה באשר לקיומו של פגם כלשהו במוצר.
זיכוי בגין ביטול עסקה יועבר לכרטיס האשראי ו/או חשבון ה PayPal ממנו בוצע תשלום להזמנה, בהתאם למדיניות חברת האשראי ו/או חברת PayPAL.
הזיכוי יהיה בניכוי דמי ביטול בסך 5% משווי העסקה, או 125 ש"ח, הנמוך מבינהם, בהתאם לדין.

בכל שאלה או בירור הנוגע להחלפות החזרות וכיו"ב, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני: c@mpus.co.il או בטלפון 03-7171207.

ביטול עסקת רכישה ע"י החברה:

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע המזמין בכל אחד מהמקרים הבאים:

לא ניתן לייצר את הפריט.

נפלה טעות במחיר המוצר או תיאורו באתר.

אם לא נקלטו פרטיו המלאים של המזמין או פרטי אמצעי התשלום במלואם.

בכל מקרה בו המזמין פעל בניגוד לתקנון זה, ביצע מעשה לא חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

בכל מקרה בו הוזנו פרטים שגויים בעת ביצוע הרכישה.

המזמין עשה מעשה שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה.

אם לדעת החברה בכוונת המזמין למכור את הפריטים שנרכשו באמצעות האתר לצד ג'.

בכל מקרה של כח עליון (כולל תקלות במערכת המחשבים, הטלפוניה, ההדפסות או כל תקלת תקשורת אחרת) מצבי חירום, מלחמה או אירוע טרור.

בנסיבות הנ"ל רשאית החברה לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול, לבטל את העסקה ו/או להציע פריט חלופי שווה ערך.

במקרה של ביטול המכירה, החברה לא תהא אחראית בכל מקרה על כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למזמין או לצד שלישי.

הודעה בגין ביטול הרכישה תמסר טלפונית ו/או בדואר אלקטרוני.

אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של החברה ו/או האתר לתבוע את נזקיהן בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה משמעותית ממצבו לאחר החזרתו.

אחריות החברה:

אין החברה ו/או האתר אחראי ו/או מי מטעמם אחראי בשום צורה לנזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם למזמין, למשתמש או לצד שלישי כתוצאה מרכישה משימוש באתר או כתוצאה מרכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא שאז החברה/האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל הזמנה ספציפית.

החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.

החברה אינה אחראית לשימוש לקוי שיעשה על ידי המזמין ו/או מקבלת ההזמנה במוצר לרבות ניקויו שלא בהתאם להוראות ו/או החברה וכל שימוש אחר כלשהו.

הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.

האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות האתר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.

במידה ונפלה טעות בתאור המוצר, הדבר אינו מחייב את האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמו.

כמו כן התמונות באתר להמחשה בלבד, ויתכנו הבדלים במראה בין המוצג למוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל אחריות על האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמו.

יתכן הבדל בצבעים כפי שיוצגו על מסך המזמין, ובין המוצר אותו יקבל בפועל. השינוי תלוי באיכות המסך של המזמין.
החברה עושה כל מאמץ בכדי לספק שירות תקין, אמין ובאיכות גבוהה, אך עם זאת מובהר כי החברה לא תחליף מוצר מהסיבה שהצבעים או הטקסטורה אינם זהים לאלו שנצפו על ידי המזמין.

הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהי חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה בכל מקרה לא תשא החברה באחריות כלשהיא.

הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל עיכוב במסירת המוצר, או פגם במוצר.

בכל מקרה של פיצוי, החברה לא תישא בעלויות נוספות העולות על ערך המוצר שנרכש ו/או כל נזק אחר.

במקרה והמזמין קיבל מוצר פגום, שמורה לו הזכות להחליפו או לקבל ערך תמורתו בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.

הנהלת האתר תצא ידי חובה עם מסירת המוצרים לכתובת / משלוח שהוזנו בעת ביצוע ההזמנה.

זכויות יוצרים:

החברה והאמנים אותם היא מייצגת הינם הבעלים היחידים של מלוא הזכויות, כולל זכויות יוצרים לכל המוצרים המוצעים למכירה באתר. מובהר במפורש כי אסורה כל העתקה, שכפול (לרבות דיגיטלית) הפצה או מכירה של העיצובים באתר, לרבות תוכן, לוגו, אייקונים, גרפיקה או כל תוכן אחר מהאתר.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בסיס הנתונים, רשימות, טקסט או כל פרט אחר ללא קבלת הסכמת החברה בכתב מראש.

אין לעשות כל שימוש או להעתיק או לאפשר לאחרים להשתמש בתכנים מהאתר, לרבות אתרים אחרים, פרסומי דפוס, פירסום אלקטרוני או כל צורה אחרת, צילום או הקלטה, לכל מטרה אחרת ע"י המזמין או על ידי צד שלישי, אלא אם התקבלה הסכמת החברה בכתב ומראש.

הנהלת האתר רשאית מעת לעת לשנות את תנאי השימוש או כל אחד מתנאי השימוש באתר על ידי פרסום גירסה מתוקנת באתר האינטרנט. הגירסה המתוקנת תיכנס לתוקף במועד פרסומה.

פניה לערכאות

הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת במישרין או בעקיפין מהוראות תקנון זה, ו/או מהשימוש ו/או מהרכישה באתר תהא לבתי המשפט בתל אביב – יפו בלבד.
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד.

נשמח לעמוד לרשותך בכל נושא:

טלפון שירות הלקוחות: 03-7171207
בדואר אלקטרוני:

c@mpus.co.il

Campus print – מדיניות פרטיות

תיאור מדיניות הפרטיות יתאר כיצד נעשה שימוש, נאסף ונחלק המידע האישי שנאסף כשאת/ה מבקר/ת או מבצע/ת רכישה מ- Campusprint.co.il (להלן: האתר).

מידע אישי הנאסף על ידינו

כשאת/ה מבקר/ת באתר, אנו אוספים מידע מסויים באופן אוטומטי, הכולל מידע על הדפדפן בו את/ה משתמש/ת, כתובת IP, אזור זמן, וחלק מה- cookies המותקנות ע"ג המכשיר שלך.

בנוסף על כך, בעודך משוטט/ת באתר, אנו אוספים מידע בנודע לדפי אינטרנט או מוצרים בהם צפית, אלו אתרים או תנאי חיפוש הפנו אותך לאתר, ומידע לגבי אופן השימוש באתר. אנו מתייחסים למידע הנאסף אוטומטית כ"מידע לגבי ההתקן".

אנו אוספים מידע לגבי ההתקן בטכנולוגיות הבאות:

“Cookies” – תיקיות נתונים הנמצאים במכשיר / מחשב שלך ולרוב כוללים מזהים יחודיים אנונימים.

למידע נוסף בנושא, וכיצד לנטרל זאת ניתן לבקר באתר: www.allaboutcookies.org.

“Log files” עוקב אחר פעולות המתרחשות באתר, ואוכף נתונים כגון כתובת ה- IP שלך, סוג דפדפן, ספק אינטרנט, דף מפנה / יציאה, וחותמת זמן / מידע.

“Web beacons”, “tags” ן- “pixels” הם תיקיות אלקטרוניות השומרות מידע אודות כיצד אתה גולש באתר.

בנוסף, כשאת/ה מבצע/ת רכישה או מנסה לבצע רכישה דרך האתר, אנו אוספים מידע מסויים ממך, כולל שם, כתובת לחיוב, כתובת למשלוח, אמצעי תשלום (כולל פרטי כרטיס אשראי), כתובת דוא"ל ומספר טלפון. אנו מתייחסים למידע זה כאל "מידע הזמנה".

כאשר אנו מתייחסים ל"מידע אישי" במדיניות הפרטיות, הכוונה למידע אודות המכשיר ומידע ההזמנה.

כיצד אנו משתמשים במידע האישי הנאסף?

אנו משתמשים במידע ההזמנה שאנו אוספים בדרך כלל על מנת למלא את ההזמנה שבוצעה דרך האתר (כולל עיבוד מידע התשלום, הכנה למשלוח, והנפקת חשבונית ו/או אישור הזמנה).

בנוסף, אנו משתמשים במידע ההזמנה ל:

לתקשר איתך.

נסתמך על העדפותיך בעבר ע"מ לספק מידע או פרסום הקשור למוצרים שלנו.

אנו משתמשים במידע שאנו אוספים אודות המכשיר שלך ע"מ לסנן סיכונים פוטנציאלים והונאות, (וכתובת ה-IP שלך בפרט) ולשפר בצורה אופטימית את האתר שלנו (לדוגמא ניתוח האופן בו לקוחותינו גולשים ומתקשרים עם האתר, ולהעריך את סיכויי ההצלחה לקמפיין השיווק והפרסום לאתר).

שיתוף המידע האישי שלך:

אנו חולקים את המידע האישי שלך עם גורמים צד שלישי וזאת בכדי שיסייעו לנו להשתמש בפרטיך האישיים כמתואר לעיל.

לדוגמא, אנו משתמשים בשירותי google analytics לסייע לנו להבין כיצד הקונים שלנו משתמשים באתר. תוכל/י לקרוא עוד על איך Google משתמשת במידע האישי שלך כאן: https://policies.google.com/privacy?hl=en

תוכל/י גם לבטל הצטרפות ל- google analytics כאן:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

כמו כן, יתכן ונחלוק את המידע האישי שלך לציית לחוקים ותקנות, לתת מענה לזימון משפטי, צו חיפוש או בקשות אחרות למידע שנקבל עפ"י חוק מהגורמים המוסמכים לכך, או על מנת להגן על זכויותינו החוקיות.

פרסום אישי ממוקד

כמתואר לעיל, אנו משתמשים במידע האישי בכדי לספק לך פרסום ממוקד או מסרים שיווקיים, כזה שלטעמינו ישרת אותך בצורה המיטבית.

מידע נוסף אודות פרסום ממוקד, ניתן למצוא באתר Network Advertising Initiative’s (“NAI”)

http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

תוכל/י להסיר עצמך מפרסום ממוקד בקישורים הבאים:

– Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

– Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous

– Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-s/resources/policies/personalized-ads

בנוסף, תוכל/י להסיר עצמך משירותים אלו בקישור הבא: http://optout.aboutads.info/.

ביטול מעקב

לתשומת ליבך – אנו לא משנים את אופן ושיטות איסוף הנתונים באתר, כשאנו מבחינים בהתראת Do Not Track בדפדפן.

הזכויות שלך

אם את/ה אזרח/ית אירופאי/ת, יש לך הזכות לגישה למידע האישי אודותיך שאנו מרכזים, והאפשרות לבקש כי מידע זה ישונה, יעודכן או ימחק. אם תרצה/י לנצל זכות זו, אנא צור/צרי עמנו קשר דרך פרטי ההתקשרות הרשומים מטה.

בנוסף, אם את/ה אזרח/ית ארופאי/ת אנו מציינים כי אנו מעבדים את המידע הנוגע אליך, על מנת לעמוד בכל התקשרות שלנו אתך בעתיד (לדוגמא אם תבצע/י רכישה דרך האתר), או להמשיך לשימור האינטרסים העסקיים הלגיטימים שלנו כמפורט לעיל.

כמו כן, אנו מעבדים את נתוניך למלא אי אלו עסקאות עמך. המידע יועבר מחוץ לאירופה, כולל קנדה וארה"ב.

שמירת נתונים

כשמתבצעת הזמנה דרך האתר, אנו נשמור את פרטי ההזמנה לשם תיעוד, אלא אם תבקש במפורש למחוק מידע זה.

שינויים

אנו שומרים לעצמנו הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, בצורה שתשקף שינויים בשיטת העבודה שלנו, או משאר סיבות תפעוליות או חוקיות.

קטינים

האתר אינו מיועד לקטינים תחת גיל 18.

צור קשר

למידע נוסף הנוגע למדיניות הפרטיות, או אם ברצונך להתלונן, צור קשר דרך הפרטים הבאים:

Campus print

service@Campusprint.co.il

קמפוס לדפוס דיגיטלי
רח' דוד רזיאל 1, ראשון לציון